Separat-utställning Ängelholm 2021

Separat-utställning Ängelholm 2021

Liv & Hav

Under rubriken Liv & Hav höll jag min andra separatutställning i Ängelholm i september 2021. I Kronohäktets lokaler, med sina tre rum, visade jag målningar samlade under olika teman. Det första rummet -Kvinnorummet – innehöll målningar kring temat Kvinnlig rösträtt och De fem första kvinnorna i riksdagen. Det är 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösträtt och blev valbara till riskdagen. De fem första – Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Bertha Wellin, Agda Östlund och Nelly Thüring – valdes i september och i januari 1922 tog de plats bland de cylinderhattklädda herrarna och så var demokratin äntligen införd i Sverige.

I nästa rum stod havet i centrum. Mitt hav är Skälderviken och ofta med Kullen i horisonten. Några Kullentavlor fanns även i det tredje rummet. Här visade jag också min målningar med barn – ensamma, tillsammans, rädda, dolda under ett stort paraply ofta som skydd mot verkligheten.

I det tredje rummet fanns även målningar av min gästutställare och barnbarn, Elliot Wijk 9 år. Hans tavlor blev mycket uppskattade och många såldes snabbt.

De var lyckade dagar med många besökare och en del sålda verk. Stort tack till alla som kom!

Lämna ett svar